Taggad: argentum

Fakta om silver

Råvaran silver har det latinska namnet Argentum och är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller, och mer specifikt gruppen myntmetaller. Detta eftersom silver ursprungligen användes för metall i mynt.

Metallen används ofta vid tillverkning av smycken. Det används också som elektrisk ledare där mycket höga krav på låg resistans krävs. Även så har silver en mycket hög värmeledningsförmåga.
Silver är godkänt och kan förekomma som färgämne i livsmedel och då med E-nummer E 174.

Den kemiska beteckningen Ag kommer av argentum, det latinska ordet för silver (betyder även pengar).
Silverpriset är idag (30 december 2010) värt cirka 6,62 kr/g, eller 30,445 $/oz. En oz (troy ounce), som ädelmetaller ofta mäts i.

Den finaste silverkvalitén kan man hitta smycken och konstföremål kallas sterlingsilver och består av 92,5 % silver och resten koppar och andra metaller, vilket deklareras genom instämpling av talet 925.

Gränsen för att få kallas silver ligger enligt internationell norm vid silverhalten 83 % eller 830/1000, vilket deklareras genom instämpling av talet 830. Enligt äldre svenska bestämmelser räknade man i sexton-delar, varvid gränsen lagfästes till 131/4 lod, vilket i decimalbråk är ≈82,8 %, det vill säga praktiskt taget detsamma som halten 830.

Silver var tidigare vanligt inom fotoindustrin. Dock har har det blivit mer ovanligt iomed införandet av digitala kameror, och var 2007 snarare 14 %. Silver används även i lödmaterial, mynt, elektriska kontakter och i högkapacitetsbatterier. Silverklorid är genomskinligt och används ibland som glascement. Inom sjukvården används silver som antibakteriellt medel, bland annat i vissa förband och uretrakatetrar.

En silvertacka är ett stycke silver som kan vara gjuten eller pressad. Värdet på en silvertacka är beroende av dess vikt. Det vanligaste förekommande viktmåttet är troy uns. En silvertacka kan variera i vikt från 1 troy uns (31,1 gram) till 1000 troy uns (31,1 kg).