Silverpriset 2018-02-12

Silverpriset (kurs) 2018-02-12 är 16.46 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.46 USD.

Silverpriset 1 OZT är 120.7 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.88 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3880 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.1.

Silverpriset 2018-02-11

Silverpriset (kurs) 2018-02-11 är 16.25 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.25 USD.

Silverpriset 1 OZT är 119.16 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.83 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3830 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.1.

Silverpriset 2018-02-10

Silverpriset (kurs) 2018-02-10 är 16.25 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.25 USD.

Silverpriset 1 OZT är 119.16 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.83 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3830 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.1.

Silverpriset 2018-02-09

Silverpriset (kurs) 2018-02-09 är 16.42 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.42 USD.

Silverpriset 1 OZT är 120.62 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.88 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3880 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.08.

Silverpriset 2018-02-08

Silverpriset (kurs) 2018-02-08 är 16.34 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.34 USD.

Silverpriset 1 OZT är 119.19 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.83 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3830 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.99.

Silverpriset 2018-02-07

Silverpriset (kurs) 2018-02-07 är 16.75 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.75 USD.

Silverpriset 1 OZT är 122.27 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.93 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3930 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.

Silverpriset 2018-02-06

Silverpriset (kurs) 2018-02-06 är 16.87 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.87 USD.

Silverpriset 1 OZT är 122.05 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.92 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3920 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.9.

Silverpriset 2018-02-05

Silverpriset (kurs) 2018-02-05 är 16.72 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.72 USD.

Silverpriset 1 OZT är 120.46 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.87 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3870 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.86.

Silverpriset 2018-02-04

Silverpriset (kurs) 2018-02-04 är 16.42 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.42 USD.

Silverpriset 1 OZT är 118.3 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.8 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3800 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.86.

Silverpriset 2018-02-03

Silverpriset (kurs) 2018-02-03 är 16.42 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.42 USD.

Silverpriset 1 OZT är 118.3 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.8 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3800 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.86.