Silverpriset 2018-07-10

Silverpriset (kurs) 2018-07-10 är 16.08 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.08 USD.

Silverpriset 1 OZT är 136.4 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.39 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4390 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.7.

Silverpriset 2018-07-09

Silverpriset (kurs) 2018-07-09 är 16.15 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.15 USD.

Silverpriset 1 OZT är 137.75 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.43 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4430 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.78.

Silverpriset 2018-07-08

Silverpriset (kurs) 2018-07-08 är 16.01 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.01 USD.

Silverpriset 1 OZT är 136.56 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.39 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4390 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.78.

Silverpriset 2018-07-07

Silverpriset (kurs) 2018-07-07 är 16.01 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.01 USD.

Silverpriset 1 OZT är 136.56 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.39 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4390 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.78.

Silverpriset 2018-07-06

Silverpriset (kurs) 2018-07-06 är 16.02 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.02 USD.

Silverpriset 1 OZT är 136.82 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.4 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4400 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.74.

Silverpriset 2018-07-05

Silverpriset (kurs) 2018-07-05 är 16.02 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.02 USD.

Silverpriset 1 OZT är 137.61 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.42 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4420 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.81.

Silverpriset 2018-07-04

Silverpriset (kurs) 2018-07-04 är 16.06 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.06 USD.

Silverpriset 1 OZT är 137.68 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.43 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4430 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.84.

Silverpriset 2018-07-03

Silverpriset (kurs) 2018-07-03 är 15.84 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 15.84 USD.

Silverpriset 1 OZT är 136.09 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.38 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4380 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.98.

Silverpriset 2018-07-02

Silverpriset (kurs) 2018-07-02 är 15.94 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 15.94 USD.

Silverpriset 1 OZT är 136.73 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.4 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4400 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.97.

Silverpriset 2018-07-01

Silverpriset (kurs) 2018-07-01 är 16.08 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.08 USD.

Silverpriset 1 OZT är 137.93 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.43 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4430 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.97.