Silverpriset 2018-04-22

Silverpriset (kurs) 2018-04-22 är 17.1 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 17.1 USD.

Silverpriset 1 OZT är 138.92 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.47 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4470 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.42.

Silverpriset 2018-04-21

Silverpriset (kurs) 2018-04-21 är 17.1 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 17.1 USD.

Silverpriset 1 OZT är 138.92 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.47 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4470 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.42.

Silverpriset 2018-04-20

Silverpriset (kurs) 2018-04-20 är 17.14 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 17.14 USD.

Silverpriset 1 OZT är 138.43 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.45 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4450 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.38.

Silverpriset 2018-04-19

Silverpriset (kurs) 2018-04-19 är 17.22 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 17.22 USD.

Silverpriset 1 OZT är 139.01 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.47 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4470 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.4.

Silverpriset 2018-04-18

Silverpriset (kurs) 2018-04-18 är 16.75 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.75 USD.

Silverpriset 1 OZT är 135.55 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.36 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4360 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.41.

Silverpriset 2018-04-17

Silverpriset (kurs) 2018-04-17 är 16.68 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.68 USD.

Silverpriset 1 OZT är 134.84 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.34 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4340 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.41.

Silverpriset 2018-04-16

Silverpriset (kurs) 2018-04-16 är 16.6 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.6 USD.

Silverpriset 1 OZT är 134.77 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.33 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4330 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.43.

Silverpriset 2018-04-15

Silverpriset (kurs) 2018-04-15 är 16.43 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.43 USD.

Silverpriset 1 OZT är 133.39 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.29 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4290 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.43.

Silverpriset 2018-04-14

Silverpriset (kurs) 2018-04-14 är 16.43 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.43 USD.

Silverpriset 1 OZT är 133.39 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.29 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4290 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.43.

Silverpriset 2018-04-13

Silverpriset (kurs) 2018-04-13 är 16.46 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16.46 USD.

Silverpriset 1 OZT är 133.57 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.29 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4290 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.42.