Silverpriset 2015-01-25

Silverpriset (kurs) 2015-01-25 är 18,29 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 18,29 USD.

Silverpriset 1 OZT är 144.67 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.65 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4650 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.33.

Silverpriset 2015-01-24

Silverpriset (kurs) 2015-01-24 är 18,28 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 18,28 USD.

Silverpriset 1 OZT är 144.67 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.65 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4650 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.33.

Silverpriset 2015-01-23

Silverpriset (kurs) 2015-01-23 är 18,20 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 18,20 USD.

Silverpriset 1 OZT är 139.44 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.48 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4480 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.13.

Silverpriset 2015-01-22

Silverpriset (kurs) 2015-01-22 är 18,00 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 18,00 USD.

Silverpriset 1 OZT är 139.74 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.49 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4490 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.13.

Silverpriset 2015-01-21

Silverpriset (kurs) 2015-01-21 är 18,19 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 18,19 USD.

Silverpriset 1 OZT är 139.91 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.5 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4500 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.14.

Silverpriset 2015-01-20

Silverpriset (kurs) 2015-01-20 är 17,72 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 17,72 USD.

Silverpriset 1 OZT är 131.84 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.24 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4240 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.11.

Silverpriset 2015-01-19

Silverpriset (kurs) 2015-01-19 är 17,62 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 17,62 USD.

Silverpriset 1 OZT är 132.03 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.24 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4240 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.12.

Silverpriset 2015-01-18

Silverpriset (kurs) 2015-01-18 är 17,77 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 17,77 USD.

Silverpriset 1 OZT är 132.03 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.24 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4240 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.12.

Silverpriset 2015-01-17

Silverpriset (kurs) 2015-01-17 är 17,77 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 17,77 USD.

Silverpriset 1 OZT är 132.03 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 4.24 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 4240 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.12.

Silverpriset 2015-01-16

Silverpriset (kurs) 2015-01-16 är 16,95 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16,95 USD.

Silverpriset 1 OZT är 122.99 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.95 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3950 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 8.08.