Silverpriset 2014-12-20

Silverpriset (kurs) 2014-12-20 är 16,07 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16,07 USD.

Silverpriset 1 OZT är 117.27 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.77 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3770 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.71.

Silverpriset 2014-12-19

Silverpriset (kurs) 2014-12-19 är 15,95 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 15,95 USD.

Silverpriset 1 OZT är 109.89 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.53 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3530 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.68.

Silverpriset 2014-12-18

Silverpriset (kurs) 2014-12-18 är 16,05 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16,05 USD.

Silverpriset 1 OZT är 115.68 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.72 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3720 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.63.

Silverpriset 2014-12-17

Silverpriset (kurs) 2014-12-17 är 15,88 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 15,88 USD.

Silverpriset 1 OZT är 107.68 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.46 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3460 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.62.

Silverpriset 2014-12-16

Silverpriset (kurs) 2014-12-16 är 16,13 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16,13 USD.

Silverpriset 1 OZT är 115.89 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.73 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3730 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.57.

Silverpriset 2014-12-15

Silverpriset (kurs) 2014-12-15 är 16,88 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 16,88 USD.

Silverpriset 1 OZT är 115.66 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.72 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3720 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.53.

Silverpriset 2014-12-14

Silverpriset (kurs) 2014-12-14 är 17,00 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 17,00 USD.

Silverpriset 1 OZT är 122.89 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.95 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3950 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.53.

Silverpriset 2014-12-13

Silverpriset (kurs) 2014-12-13 är 17,01 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 17,01 USD.

Silverpriset 1 OZT är 122.89 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.95 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3950 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.53.

Silverpriset 2014-12-12

Silverpriset (kurs) 2014-12-12 är 17,00 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 17,00 USD.

Silverpriset 1 OZT är 123.11 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.96 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3960 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.53.

Silverpriset 2014-12-11

Silverpriset (kurs) 2014-12-11 är 17,03 (USD/troy oz).

För mer information om silverpriset se dagens silverpris.

Uförligare beräkning av priset på silver

Silverpriset för 1 OZT (troy ounce) är 17,03 USD.

Silverpriset 1 OZT är 123.47 SEK.

Silverpriset 1G (gram) är 3.97 SEK.

Priset för 1KG (kilo) silver blir då 3970 SEK.

Beräknat på en dollarkurs på 7.53.